เลือกหน้า

แจ้งชำระเงิน

ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยหลังการชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานยืนยันพร้อมเลขที่ใบสั่งซื้อ เพื่อดำเนินการส่งสินค้าต่อไป

ประเภทบัญชีออมทรัพย์

Scroll Up